Renovering B3

Der mangler en tone!

Heldigvis findes der en app på nettet, hvor man kan specificere hvilken tone der mangler, for derefter at vide hvor der skal søges.

Under nederste manual sad spole nummer 61, hvor ledningen var hoppet af. (Øverste billede)